1. Właścicielem sklepu jest firma:
DEMEX Zakład Wytwórczy
ul. Robotnicza 36
26-200 Końskie
tel. 48 6724024
fax 48 6724741
e-mail: demexkonskie@wp.pl

2. Zamówienia można składać poprzez:
a) sklep internetowy,
b) email: demexkonskie@wp.pl
c) telefonicznie: 48 672 40 24, 604 687 546, 604 385 701.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej lub,
b) Internet  Explorer w wersji 10.0 lub nowszej.


4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepdemex.pl, dokonać wyboru produktów i jego kolorystyki.

5. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DEMEX Zakład Wytwórczy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

9. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni (zwykle 2)roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia.

11. W przypadku braku dostępności któregoś z zamówionych towarów zamawiający jest o tym informowany i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji

12. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

13. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
a) przelewem na konto:
Demex Zakład Wytwórczy
ul. Robotnicza 36
26-200 Końskie
Bank Spółdzielczy
23 8494 0003 2001 0039 1241 0001
b) przy odbiorze przesyłki

14. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontat telefoniczny pod nr: 48 672 40 24, 604 687 546, 604 385 701. Zwroty nie dotyczą towarów wytwarzanych na zamówienie klienta.

15. Zwracany przez klienta towar powinien być nieużywany i w fabrycznym opakowaniu.

16. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

17. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na pod nr telefonów: 48 672 40 24, 604 687 546, 604 385 701. DEMEX Zakład Wytwórczy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

18. Ze względu na dużą wagę oraz wielkość oferowanych produktów koszty dostawy mogą nieznacznie ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.